Thiết kế website du lịch WhiteDolphinCruise.Com – BaiTuLongJunk

Được sử dụng ngôn ngữ PHP dựa trên nền tảng của WordPress www.whidolphincruises.com là một trong những dự án mà MediaMax đã tối ưu hóa toàn bộ trên trang  (SEO onPage) Đây là một trong những website giời thiệu và bán trực tuyến các chương trình tour tại vịnh Hạ Long. Tích hợp OnePay thanh toán trực tuyến (Visa, Master Card).  

Thiết kế website du lịch WhiteDolphinCruise.Com - BaiTuLongJunk
Thiết kế website du lịch WhiteDolphinCruise.Com – BaiTuLongJunk

Bình luận