TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

MediaMax chia sẻ tầm nhìn về giá trị công nghệ trong việc tạo ra sự thay đổi lớn của nền kinh tế tri thức

–  Trong nền kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu, luôn luôn hiện hữu các cơ hội và thách thức mang tầm thời đại như Khủng hoảng mô hình phát triển kinh tế cấp Quốc gia và cấp Toàn cầu, An ninh số và Chủ quyền Biên giới số, Chiến tranh kinh tế, Tình trạng thiếu thông tin và nhận thức lạc hậu của đại bộ phận cư dân… – Công nghệ thông tin, Mạng Internet và các Thương hiệu số chính là lời giải, cơ hội lớn đem đến sự công bằng và bình đẳng trong tiếp cận thông tin và phát triển thương hiệu giữa các cá nhân, các công ty nói riêng và các quốc gia nói chung. – Trong một sân chơi toàn cầu, không có sự ưu tiên hay nhân nhượng, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cũng như cộng đồng cần phải nhận thức được những biến chuyển lớn gây xáo trộn, từ đó thiết lập được những lợi thế cho mình trước các cơ hội cũng như thách thức.

MediaMax nhận thức rõ ràng về tầm nhìn

–  Xu hướng của nền kinh tế: từ KHAI THÁC, TẬN DỤNG và TIÊU DÙNG tài nguyên TỰ NHIÊN sang SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN và SỬ DỤNG tài nguyên TRÍ TUỆ. –  Phải có CÁ NHÂN nào, DOANH NGHIỆP nào, TỔ CHỨC nào sẽ được chọn để gánh vác sứ mệnh chuyển dịch này, nhưng đã biết rõ: CÁ NHÂN đó, DOANH NGHIỆP đó, TỔ CHỨC sẽ phải đối diện thách thức đó. Sứ mệnh của MediaMax chính là một trong những đơn vị tiên phong đối diện và cải tạo các thách thức chuyển dịch đó bằng thế mạnh về công nghệ, sáng tạo trong ứng dụng vào sản phẩm nhằm giúp: –  Mọi doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng internet phát triển năng lực kinh doanh,  tăng kênh giao tiếp dựa trên nền tảng internet tới cộng đồng mạng toàn cầu, thông qua các lợi ích xã hội.

–  Giảm chi phí triệt để trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi ứng dụng Thương mại điện tử ( E-commerce) thay vì dùng phương thức truyền thống trên cơ sở tỉ lệ người sử dụng internet hàng năm tăng 300% .